Nowes

Dokumenty

1. Katalog Usług Przedsiębiorstw Społecznych

Katalog Usług Przedsiębiorstw Społecznych

2. Nabór pomysłów

Regulamin naboru pomysłów do projektu nOWES (od 07.05.2024)

Zał. nr 1 do reg. naboru pomysłów – Słownik pojęć

Zał. nr 2 do reg. naboru pomysłów – Kryteria uczestnictwa

Zał. nr 3 do reg. naboru pomysłów – Karta naboru

Zał. nr 4 do reg. naboru pomysłów – Opinia o pomyśle (kryteria oceny)

3. Dokumenty zgłoszeniowe

Formularz zgłoszeniowy – instytucja

Formularz zgłoszeniowy – osoba fizyczna

Deklaracja uczestnictwa w projekcie nOWES

Oświadczenie RODO

Oświadczenie – brak udziału w innym projekcie OWES

Oświadczenie uczestnika projektu o statusie PS

Rezygnacja z projektu

4. Wsparcie finansowe i pomostowe (obowiązuje od 04.07.2024)

Regulamin wsparcia finansowego nOWES SWR

Zał. nr 1 do reg. wsparcia – Wykaz obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych

Zał. nr 2 do reg. wsparcia – Słownik pojęć

Zał. nr 3 do reg. wsparcia – Kryteria uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 4 do reg. wsparcia – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Zał. nr 5 do reg. wsparcia – Lista działalności wykluczonych z pomocy de minimis

Zał. nr 6 do reg. wsparcia – Wzór umowy o wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS

Zał. nr 7 do reg. wsparcia – Zasady kwalifikowalności kosztów

Zał. nr 8 do reg. wsparcia – Karta oceny oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy

Regulamin świadczenia usług OWES

5. Biznes plan (obowiązuje od 04.07.2024)

Biznes plan – proponowany układ

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content