Nowes

Warunki uczestnictwa

Nasze działania kierujemy do:
• osób fizycznych w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym,
• członków grup inicjatywnych,
• osób prawnych,
• jednostek samorządu terytorialnego (JST) i jego jednostek organizacyjnych zamierzających powołać przedsiębiorstwo ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne (PES/PS)
• przedsiębiorstw społecznych w szczególności prowadzące działalność statutową odpłatną, nieodpłatną, gospodarczą,
• biznesu
• podmiotów zatrudnienia socjalnego/ PUP/ otoczenia ES.

Co oferujemy:
• wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy
• maksimum 10 miejsc pracy/organizację;
• wsparcie doradcze w założeniu i prowadzeniu PS

Co zyskujesz:
35 212,00 (utworzenie miejsca pracy) + 38 700,00 (utrzymanie miejsca pracy) = 73 912,00 zł/miejsce pracy przy zatrudnieniu na pełny etat; istnieje możliwość utworzenia miejsca pracy w wymiarze ½ lub ¾ etatu.(wg. stanu na 15.03.2024).
W przyszłych latach wartość stawki dotacji może zostać indeksowana.

Ważne:
• utworzone miejsca pracy muszą zostać utrzymane przez okres 18 miesięcy; niezbędne jest zabezpieczenie dotacji w wysokości 130% przyznanego wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy.

Dla kogo miejsca pracy?
• osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP);
• osób z niepełnosprawnością;
• absolwentów Centrów Integracji Społecznej oraz absolwenta Klubów Integracji Społecznej;
• osób o niskich dochodach (uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej);
• osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
• osób starszych (które ukończyły 60 rok życia);
• osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Kiedy ruszamy?
Rozpoczęcie naborów przez nOWES – Wtorek, 7 maja 2024
Zakończenie pierwszego naboru przez nOWES – Piątek, 24 maja 2024, godzina 12:00

Gdzie działamy?
nOWES działa w subregionie centralno-zachodnim tj. na obszarze powiatów lublinieckiego, tarnogórskiego oraz miast Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska i Katowice.

Mapa

Dokumenty dla ubiegających się o dotację

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content