Nowes

Partnerzy projektu

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ

Kim jesteśmy.
Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2002 roku z inicjatywy grupy specjalistów zajmujących się realizacją różnorodnych projektów społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz przedsięwzięć naukowych. Rozpoczęli oni realizację projektów naukowych społecznych i biznesowych. Od roku 2005 zajmujemy się projektami o charakterze prospołecznym. Obecnie SWR działa głównie w obszarach związanych z innowacjami społecznymi, realizuje współpracę międzynarodową, tworzy ekosystem wparcia dla seniorów wykorzystujący zaawansowane technologie, a także świadczy usługi opiekuńcze w szeregu miast aglomeracji górnośląskiej. Przez ten czas zrealizowaliśmy projekty o łącznej wartości ponad 80 mln zł.
Link do strony partnera: https://swr.pl/

RUDZKA AGENCJA ROZWOJU „INWESTOR” SP. Z O.O.

Kim jesteśmy
Jesteśmy instytucją otoczenia biznesu z ponad 25-letnim doświadczeniem oddaną lokalnemu rozwojowi przedsiębiorczości i rynku pracy. Nasza misja obejmuje obszary finansów, edukacji, ekonomii społecznej oraz aktywizacji zawodowej, zapewniając kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców.
Co oferujemy:
1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych: Specjalizujemy się w efektywnym pozyskiwaniu środków na rozwój, oferując kompleksową pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz przygotowywaniu analiz finansowych.
2. Doradztwo zawodowe: Nasze usługi obejmują wsparcie w aktywizacji zawodowej, inicjowaniu partnerstw oraz innowacyjnych projektach rynku pracy.
3. Projekty rynku pracy: Realizujemy różnorodne projekty, od aktywizacji zawodowej po outplacement, tworzenie miejsc pracy i współpracę z placówkami naukowymi.
4. Fundusz Pożyczkowy: Wspieramy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz Podmioty Ekonomii Społecznej będące we wczesnej fazie rozwoju i ekspansji udzielając im niskooprocentowanych pożyczek na cele bieżące i inwestycyjne.

Link do strony partnera: https://rarinwestor.pl/

Fundacja Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej

Kim jesteśmy
Fundacja została powołana w 2015 r. by wspierać działalność społecznie użyteczną, przedsiębiorczość społeczną i osoby potrzebujące pomocy. Wiemy, że otaczający nas ludzie tej pomocy potrzebują lub chcą jej udzielać. Nasze działania zmierzają do scalenia i zaspokojenia tych potrzeb. Wspieramy przedsiębiorczość społeczną, ponieważ z doświadczenia wiemy, że każdy funkcjonujący biznes, bez względu na jego wielkość, powinien opierać się m.in. na zasadach zrównoważonego rozwoju i wspierać działaniach pozwalających zaspokoić potrzeby społeczne, aktywizujące, kulturalne, edukacyjne i ekologiczne swoich interesariuszy, co wiąże się ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, zarówno na szeroką skalę jak i lokalnie.

Kogo wspieramy
Prowadzone przez nas działania animacyjne i inkubacyjne są nakierowane na organizacje społeczne/grupy inicjatywne bez doświadczenia, nowopowstałe, a także na wpieranie istniejących już PS oraz takich przedsiębiorstw, które chcą się uspołecznić. Celem tych działań jest upowszechnianie ekonomii społecznej, pobudzanie aktywności społecznej, inicjowanie, rozwój i zawiązywanie międzysektorowych partnerstw lokalnych.
Link do strony partnera: https://fundacjaases.pl/

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content